Boka kurs

Utbildningar inom skolan

Några av våra konsulter har bakgrund och erfarenheter som pedagoger, naturpedagoger och förskolechefer och brinner extra starkt för att engagera sig och verka inom skolan/förskoleverksamheten i Sverige.

Ottsjöakademin erbjuder tre former av utbildning och utveckling för skolan och dess verksamhet:

 • För arbetslaget inom skolan - från grupp till effektivt team
 • Utveckling av ledningsgrupper inom förskolan
 • UGL utveckling av grupp och ledare - för ledare i alla skolformer

Läs de korta beskrivningarna och fundera på vad som passar din skola/förskola utifrån era behov och framtida målinriktningar. Hittar du inte exakt det du söker så kanske en skräddarsydd utvecklings-/utbildningsinsats är ett alternativ.

Välkommen att kontakta oss för en dialog om vad ni kan uppnå och vinna med ett anpassat utvecklingsprogram för just din skola.

För arbetslaget inom skolan

Behöver ni lära mer om gruppdynamik och situationsanpassat ledarskap? Behöver ni utveckla ett gemensamt språk och förhållningssätt om grupputveckling och ledarskap på din skola? Behöver ni öka insikten om vars och ens personlighet i arbetslaget?

Investera i ett utvecklingsseminarie för arbetslaget i skolan. Genom ökad kompetens om grupper och grupprocesser lär ni er att dels ta tillvara individens styrkor dels öka samspelet och effektiviteten i skolans olika arbetslag.

Vad får ni:

 • Användbara grupputvecklingsteorier för pedagogiskt arbete
 • Lära mer om kommunikation och feedback
 • Ni ökar insikten om vars och ens styrkor i arbetslaget genom verktyget Strength Deployment Inventory (SDI)
 • Lära mer om självkänsla och försvarsmekanismer
 • Forumarbete kring hur ni kan använda kursens innehåll och verktyg i det vardagliga skolarbetet

SDI är ett kartläggningsverktyg med syfte att förstå vilka drivkrafter och motiverande värdesystem som ligger bakom mitt eget och andras beteenden. Det är ett kraftfullt och dynamiskt verktyg att se på mellanmänskliga relationer i syfte att bygga kommunikation, tillit, empati och effektiva relationer. SDI är baserad på Relationship Awareness Theory, RAT. Teorin är utvecklad genom dr Elias Porters akademiska forskning och vardagliga kliniska erfarenheter.

Vi arbetar med upplevelsebaserad pedagogik. Upplevelseövningar varvas med teoripass, analyser, diskussioner och tid för reflektion. Genom öppen dialog med er skräddarsyr vi våra insatser utifrån era konkreta behov i arbetslaget. Utvecklingsseminariet omfattar två till tre dagar beroende på förutsättningar, behov och målinriktning. Läs mer om hur vi bygger och utvecklar det högpresterande teamet »

Utveckling av ledningsgrupper på förskoleenheter

Att involvera ledningsgruppen på en förskola i en pedagogik utvecklingsprocess är av stor strategisk betydelse. Det är ledningsgruppen som ska säkerställa de värderingar som präglar förskolans arbete och vara drivande när det gäller den pedagogiska utvecklingen.

Denna utbildning är skräddarsydd speciellt för ledningsgrupper i förskolan och utgår ifrån de förutsättningar, behov och krav som finns inom just förskoleverksamheten. Vi formar utbildningen tillsammans med er utifrån era specifika behov.

Exempel på områden vi fördjupar oss inom:

 • Ledningsgruppen syfte och funktion
 • Tydliga roller - krav och förväntningar på varandra
 • Vad innebär det att vara avdelningsansvarig och medlem i ledningsgruppen
 • Att överleva reformen, vad innebär det att leda i förändringstider?
 • Hur omsätter man verksamhetens värderingar i praktiken?
 • Den ultimata ledaren - tillräcklig lik sina medarbetare för att skapa förståelse, tillräckligt olik för att kunna utmana och utveckla
 • Kommunikation inom ledningsgruppen, övrig personal, föräldrar
 • Konflikter och konflikthantering - tecken på sundhet eller ohälsa?

UGL utveckling av grupp och ledare – för ledare i alla skolformer

En mycket uppskattad utbildning om gruppdynamik, ledarskap och kommunikation. Alla borde gå den en gång i livet. Vi genomför den i miljöer som stimulerar reflektion och effektiv inlärning. Läs mer om våra UGL- utbildningar »

Intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för mer information.