Boka kurs

Seminariet
- Att leda förändring

Detta är ett seminarium/workshop för en styrelse, styrgrupp eller ledningsgrupp med ansvar att planera organisera och genomföra en förändringsprocess. Målet är att skapa kunskap och en ökad medvetenhet om förändringsprocessens olika steg och moment i syfte att kunna genomföra förändringar som präglas av utveckling, effektivitet och välbefinnande.

Ur innehållet

  • Förändringskurvans olika stadier
  • Olika reaktioner i förändringsprocessen
  • Hur bemöta oro och motstånd
  • Kommunikation vid förändringar
  • Få råd och tips om hur man lyckas med förändringar