Boka kurs

Från grupp till effektivt team

Genom forskning inom området vet vi att gruppträning, mål- och rollförtydligande, täta uppföljningar och utvärderingar, kommunikationsutveckling och effektiv konflikthantering är nyckelfaktorer bakom högpresterande team.

Så här tränar du din grupp

  • Grupper som utvecklat sitt samarbete är mer produktiva och effektiva än grupper som inte har tränat och lagt tid på att jobba med sin egen grupputveckling.
  • Vi vet från forskning att grupper som har tydliga, utmanande och meningsfulla mål lyckas bättre än grupper som inte har det. Det är viktigt för grupper i en organisation att se och förstå hur mål på olika nivåer hänger ihop.
  • Forskningen påvisar också att insatser som innebär rollförtydliganden är viktiga. Utifrån de mål som formuleras är det viktigt att hjälpa grupper och gruppmedlemmar att förtydliga sina roller. Medlemmarna i en grupp behöver lära sig skilja på roll och person och tillsammans träna på att bli mer rollstyrda än personstyrda. Det är viktigt i ett team att tillsammans utforska vad rollen som teammedlem innebär.
  • Vi vet också att systematiska utvärderingar och täta uppföljningar av en grupps verksamhet och samarbete utvecklar effektiviteten.
  • Träna gruppen på att utveckla en öppen och rak kommunikation. Gruppens medlemmar behöver också utveckla sin förmåga att integrerar ny information för att arbeta effektivare. De flesta grupper föredrar att hantera information som redan delas av alla medlemmar. Grupputveckling handlar om att urskilja men också integrera olikheter. Att utveckla gruppens kommunikation leder till ökad kreativitet och välbefinnande.
  • Konflikter är en naturlig del av en grupps utveckling. Uppmuntra sakkonflikter men inte personkonflikter. Lös konflikter genom att uppdatera, mål, roller och strukturer. Hjälp grupper att omvandla klagan, frustration och kritik till energi och utveckling

Ottsjöakademin bygger och utvecklar högpresterande team

Vi på Ottsjöakademin har under många år skapat oss en bred och djup erfarenhet av att jobba med tids- och kostnadseffektiva metoder som leder till tydliga resultatförbättringar, som går att mäta och som bygger på forskning från utvecklingsområdet. Vi motiveras av att skapa goda och effektiva team som präglas av utveckling och välbefinnande.