Boka kurs

Individuell ledarutveckling /
Chefshandledning

Vår utgångspunkt är att det krävs trygga och insiktsfulla ledare med god självkännedom och med en realistisk självbild. Att förstå mer om sig själv är avgörande för att utveckla sig själv och andra.

Vi anser det viktigt att upptäcka och erkänna sina styrkor men också att se det du behöver lära dig. Vi skapar medvetenhet under vilka förhållanden du fungerar bäst i och i vilka du inte gör det. Respektera dina gränser, din hälsa och dina behov. Utgå från det läge där du är och fokusera på vart du vill komma.

När kan det vara aktuellt med individuell ledarutveckling/chefshandledning

  • Utveckla ditt ledarskap utifrån aktuell situation, dilemman, behov och målbilder
  • Att leda och utveckla sin grupp i exempelvis en förändringsprocess
  • Konflikter och krävande personalärenden
  • Ny som chef – Att få en bra start i rollen som ny chef
  • Individuell ledarutveckling med egen kompetensutveckling
  • Kombinera UGL och individuell ledarutveckling
  • Karriärrådgivning när du vill utvecklas på ditt nuvarande arbete eller byta.
  • Komma till beslut kring dina livsmål eller vad du vill ha mer i livet
  • Stresshantering

Hur går det till?

Handledarens främsta roll är att skapa en trygg miljö för dig att utvecklas i. Det är också att lyssna och höra det du säger men även det du inte säger. Handledarens roll är att ledsaga någon i hennes karta av verkligheten och hjälpa henne att komma ur sin egen fragmentering av verkligheten som lätt uppstår.

I handledningen är det viktigt att söka mönster istället för bara ögonblicksbilder. Handledarens roll är också att uppmuntra till handling, d v s att hjälpa en person att bli klar med sin egen process.

Handledning handlar mycket om energi och inspiration i vardagen och om att sätta fokus och tydliga mål. Att hitta handlingsalternativ och framkomliga vägar i situationer som du brottas med. Vad vill du och vart vill du komma är några centrala frågor i handledning.

Att som chef och ledare anlita en handledare innebär ofta ett kraftfullt stöd i ledarskapet Genom handledningen kommer du att få nya perspektiv och stöd i ditt ledarskap.

Handledarens roll varierar beroende på vilken inriktning av den individuella ledarutvecklingen du väljer.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för mer information.