Boka kurs

Utvecklande ledarskap - UL

Det Utvecklande Ledarskapet kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme, agerar utifrån en tydlig värdegrund och visar personlig omtanke. Ledaren lyfter också frågor om etik, moral och personligt ansvar. Ledaren motiverar, inspirerar, uppmuntrar kreativitet och stimulerar delaktighet hos medarbetarna.

Modellen – Utvecklande ledarskap

Ul _graph 

Innehåll och form

Utbildningen inleds med en 360-bedömning som görs innan vi träffas vid det första utbildningstillfället. Du själv, din chef, en kollega och ett antal medarbetare gör en bedömning utifrån ett formulär som skickas digitalt och som ger värdefull feedback. Bedömningen visar på ledarskapsbeteenden som du sedan får möjlighet att diskutera och reflektera över.

När vi träffas under utbildningens första del, som är under två-tre dagar, går vi igenom den teoretiska modellen och vi diskuterar bland annat hur kompetens, förutsättningar, omvärld och organisation påverkar ledarskap. Du reflekterar över de insikter du fått som ledare genom din 360-bedömning och tar fram en egen individuell utvecklingsplan. Vi arbetar både med teoretiska pass, diskussion och erfarenhetsutbyte i grupp samt med egna reflektioner under dessa dagar.

Utbildningen avslutas med en uppföljningsdag efter ca två månader. Denna dag syftar till att stimulera till ytterligare reflektion, dela erfarenheter med andra ledare och se över och eventuellt justera den egna individuella utvecklingsplanen.

Målet med utbildningen är att du som ledare kan analysera, reflektera och utveckla dina ledarhandlingar genom de insikter du fått ur den 360-bedömning som gjorts.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för mer information.