Boka kurs

Ledningsgruppsutveckling
- frigör kraften i ledningsgruppen

Har ni funderat över hur er ledningsgrupp egentligen fungerar? Hur hittar ni ett gemensamt ledningsperspektiv? Hur hanterar ni situationer där ansvaret som chef kommer i kollision med beslut i ledningsgruppen?

Hur är det med revirtänkandet? Hur tar ni tillvara varandras olika kompetenser och erfarenheter? Hur stor grad av öppenhet har ni etablerat i ledningsgruppen? Det här är några av de frågor som kan vara aktuella att hantera i en ledningsgrupp.

Ibland fungerar inte ledningsgrupper på önskat sätt

Det strategiska och affärsutvecklande helhetsperspektivet som bör vara i fokus kommer alltför mycket i skymundan bland annat på grund av dåligt fungerande relationer, bristande öppenhet och tillit i gruppen. En effektiv ledningsgrupp måste klara av att fungera i såväl medgång som motgång dels utifrån gruppens strategiska uppgift för företaget/organisationen dels utifrån att det högsta samlade ledarskapet i organisationen är en förebild för övriga grupper och individer i företaget.

Vi anser det viktigt att utveckla effektiva ledningsgrupper utifrån gruppens tänkta funktion och syfte. Ledningsgrupper bör processmässigt vara väl utvecklade för att kunna värdesätta och nyttja varandras olikheter. Ju större komplexitet i beslutssituationen och ju större konsekvenserna blir i organisationen av ett felaktigt beslut desto viktigare är det att gruppen kännetecknas av att vara ett högpresterande team där gruppens medlemmar inte bara ser sig som representant för sin egen avdelning utan har förmågan att se och ta ansvar för helheten. Vi hjälper er att frigöra kraften i din ledningsgrupp.

Ledningsgruppsutveckling plus UGL - Utveckling Grupp och Ledare

Ledningsgruppsutvecklingen kan kombineras med en individuell utveckling för ledningsgruppens medlemmar genom UGL –utbildning. Var och en i ledningsgruppen deltar ensam i en utbildning. Det genererar stark individutveckling och förståelse för en grupps utvecklingsprocesser. UGL – utbildningen ger också ledningsgruppens medlemmar tillgång till ett gemensamt språk och förhållningssätt i företaget.

Läs mer om våra UGL-utbildningar »

Utgångspunkter för ledningsgruppens utveckling

Vårt arbete med en ledningsgrupp sker utifrån den aktuella organisationens behov och förutsättningar. Viktiga utgångspunkter att belysa är följande fyra aspekter

  • Det krävs ett gemensamt syfte och mål för gruppens verksamhet och utveckling.
  • Det fordras en hög medvetenhet om vilka kompletterande kunskaper och erfarenheter som behövs kopplat till ledningsgruppens funktion och uppgift.
  • Det är nödvändigt med delat engagemang för en gemensam arbetsmetodik.
  • Alldeles avgörande är ett gott och utvecklande arbetsklimat i ledningsgruppen

Läs mer om hur du kan utveckla din ledningsgrupp till ett högpresterande team »

Intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för mer information.