Boka kurs

Indirekt ledarskap - IL

Utbildningen bygger på såväl teoretiska som praktiska pass, vilket ger en god förståelse för hur modellen är uppbyggd och vilka färdigheter och fallgropar man bör vara uppmärksam på. Ledarskap på högre nivåer ställer stora krav på förmågan att kommunicera ut ett budskap via andra chefer, vara en god förebild och att vara lyhörd för det som sker i organisationen. Det handlar om att via det indirekta ledarskapet sprida mål och visioner, att vara medveten om hur budskapet filtreras genom organisationen och vilken betydelse detta får för värderingsarbete, måluppfyllelse samt medarbetar- och kundnöjdhet.

Ledarskap på såväl högre nivåer som mellannivåer ställer stora krav på abstrakt modelltänkande och hantering av parallella tidsskalor, samt förmågan att både kunna fatta snabba beslut här och nu och tänka långt fram i tiden och hantera nödvändiga förberedelser. Till mellanchefens kravbild hör även att kunna bemästra ”korstrycket”, det vill säga att kunna balansera såväl direktiv uppifrån som krav nedifrån.

Genom denna utbildning hjälper vi till att skapa insikter och att utveckla verktyg för det indirekta ledarskapet, vilket ger möjlighet att skapa ett högre mått av tillit, engagemang och delaktighet och därigenom nå högre måluppfyllelse för organisationen.

Modellen – Indirekt ledarskap

 Il _graph

Innehåll och form

Kursen består av totalt tre dagar. Under de första två dagarna går vi igenom modellen, diskuterar kring egna erfarenheter, tar del av aktuella forskningsresultat och gör en egenbedömning.

Därefter får du en fördjupningsuppgift som består av att intervjua några länkar (underställda chefer) och medarbetare till länkarna i den egna organisationen. Intervjun ger dig bland annat en bild av hur ledarskapet upplevs i olika led, hur information filtreras och når fram och hur väl visioner och mål är förankrade.

Vid den tredje dagen återsamlas vi och reflekterar över intervjuerna, de insikter de lett till samt gör en individuell handlingsplan med konkreta riktlinjer som leder till fortsatt utveckling.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för mer information.