Boka kurs

Mebook
- digitalt stöd för ledarutveckling

Nu introducerar vi vårt nya ledarskapsverktyg – Mebook, ett digitalt stöd för den individuella coachingen och ledarutvecklingen. Utgångspunkten är de olika formerna av individuell ledarutveckling/handledning som Ottsjöakademin erbjuder. Men mellan handledningsträffarna är det digitala utvecklingsverktyget Mebook ett stöd för att förstärka och möjliggöra att uppnå de önskvärda personliga beteendeförändringarna. Mebook ser till att fokus ligger kvar på de frågor som ledaren ser som viktiga att utveckla.

Med Mebook blir det lätt för ledaren att följa sin egen utveckling. Det blir tydligt för varje person att de själva bär ett stort ansvar för att genomföra de förändringar de bestämt sig för.

Mebook ger dig en ständig påminnelse och stöd för din utveckling under många månader

Skräddarsy 360 graders feedback
Verktyget ger också ger möjlighet till skräddarsydda 360-gradersmätningar utifrån

 • Det situationsanpassade ledarskapet. Det baseras på Susan A Wheelans forskning och belyser olika ledarstilar kopplat till ett team olika mognadsfaser.
 • Ett definierat ledarskap som tar upp områdena planering, leverans, analys/beslut, kommunikation, utveckling, samarbetet, leda andra och ledarskap
 • Ett definierat teamledarskap som mäter faktorer som påverkar teamets förmåga till hög effektivitet, kvalitet och välmående. Områden som belyses är mål, struktur, relationer, utveckling/lärande och motivation.
 • Din egens organisations syn och förväntningar på vad ett framgångsrikt ledarskap innebär

Med detta som underlag blir självskattningar och feedback, direkt in i Mebook, ett enastående verktyg för en effektiv utvecklingsprocess.

Fördelar med att jobba med digitala uppföljningar i Mebook:

 • Du kan skapa individuella uppföljningar för varje individ som både mäter och bjuder in till reflektion
 • Du kan öka förändringstakten i exempelvis en ledarskapsutveckling genom skräddarsydda träningsprogram
 • Individen får en rad verktyg att använda i vardagen.
 • Du kan skräddarsy ett 360 – graders feedbacksystem utifrån ett definierat ledarskap, teamledarskap, det situationsanpassade ledarskapet eller organisationens egen syn på ledarskap
 • Det gör det lätt att följa och coacha/handleda
 • Det är lätt att använda och det går inte att ”smita”
 • Flera individer kan sättas samman i grupper, vid exempelvis i ett ledarskapsprogram. Då kan de få gemensamma uppgifter - men ändå följas upp individuellt.

Läs mer om Ottsjöakademins olika former för individuell ledarutveckling/handledning