Boka kurs

Chefsgrupper - inspiration,
kunskaper och kontakter

Att vara chef är många gånger ett ensamt och utsatt arbete. Kraven är många. Du ska vara beslutsfattare, coach, konflikthanterare, visionär och strateg.

Metod och form

I grupper om 10 personer träffas vi 10 halvdagar under ett års tid med ca en månads intervall. Varje halvdag innehåller ett kunskapspass på olika teman varvat med diskussioner, erfarenhetsutbyte och reflektioner. Nätverket leds av två erfarna ledarskapskonsulter med egen chefserfarenhet.

Nätverksträffarna kommer att arrangeras i två olika grupper. En grupp för chefer som arbetar via andra chefer och en grupp för chefer med direkt personalansvar.

Omfattning

De 10 gångernas teman inriktas på olika aspekter av ledarskaps- och organisationsutveckling och berör såväl individ- grupp- som organisationsperspektivet. Kontakta oss för mer information om innehållet.

Nätverksträffarna genomförs i egna lokaler på Kungsholmen i Stockholm.

 

Vårt utbildnings- och fördjupningsnätverk är till för dig som upplever att

  • de traditionella utbildningarna inte längre räcker till.
  • problemlösning berikas när det sker via samtal, erfarenhetsutbyte och reflektion.
  • kontaktnätet bör utvidgas och förstärkas.
  • ledarskapet utförs i gränslandet mellan det personliga och det professionella.

Du får

  • med regelbundenhet tid att träffa andra chefer för reflektion, erfarenhetsutbyte och problemlösning.
  • kunskapsfördjupning utifrån vetenskapligt förankrad teori om individers, gruppers och organisationers psykologi och utveckling.
  • tillgång till ett nätverk – gemensam kompetensbank som ofta leder till givande relationer under lång tid framöver.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för mer information.