Boka kurs

Om Ottsjöakademin

I över 25 år har vi arbetat med utbildningar av ledare, grupper och organisationer för näringsliv, offentlig sektor och folkrörelser. Tjänsterna återfinns inom chefsutbildning och ledarskapsutveckling, teamutveckling, konflikthantering, personlig utveckling samt organisations- och verksamhetsutveckling.

Vår verksamhet

Verksamheten består av såväl konsultationer, utbildning och metodutveckling. Vi möter individer, grupper och hela organisationer i både kort- och långvariga insatser samt omfattande utbildnings- och processkonsultationer. Vi skräddarsyr våra insatser utifrån dina behov som kund.

Vår idé och vår vision

“Vi ska vara drivande och ett föredöme i arbetet med att skapa det goda företaget – som främjar välbefinnande, utveckling och effektivitet”.

Vi tror på:

  • Att goda relationer och ett gott samspel mellan människor är en förutsättning för individers och organisationers framgång. Att människors personliga styrkor erkänns och uppskattas.
  • Att individer har vilja och förmåga att utvecklas, ta ansvar och att samarbeta.
  • Att konflikter hanteras för att nå bra resultat och för att bibehålla god självkänsla hos de inblandade.
  • Att ledaren är en förebild där värderingsgrunden ska synas i vardagsarbetet. Att jämställdhet och mångfald är självklara utgångspunkter i ledarskap och organisationsutveckling.
  • Att kunskap om helheten, visionen och tydliga mål skapar identitet, engagemang och delaktighet. Att en fungerande balans mellan krav, förväntningar och tillgängliga resurser är viktiga utgångspunkter i en hållbar organisation.
  • Att förtroende, trygghet, delaktighet och öppenhet är nyckelord i alla utvecklingsprocesser.