Boka kurs

Seminariet
- Att möta förändring

Vi genomför även seminarium/workshop för medarbetare i förändring. Att som medarbetare få kunskap och ges möjlighet att reflektera kring både sina egna och gruppens reaktioner i förändringsprocessen skapar trygghet och förståelse för förändringen.

Ur innehållet

  • Individens olika reaktioner vid en förändringsprocess
  • Gruppens reaktioner vid förändringar
  • Olika förhållningssätt
  • Hur hantera oro och motstånd
  • Medarbetarskap
  • Egna erfarenheter kring förändringar