Boka kurs

Ottsjöakademin historik

Från ide till etablering

Ottsjöakademin har funnits sedan 1988. Då grundade Lasse Karlsson företaget efter mångårigt arbete som lärare, talskrivare, internkonsult och chef/ledare. Namnet är dock nytt. Företaget kom efter hand att namnändras från Idé och Organisationsutveckling till Team&Ledarutveckling för att därefter anta namnet Ottsjöakademin. Förändringen av namnet skedde i samband med att vi under hösten 2000 förvärvade en fjällgård i Ottsjö i södra Årefjällen. Där formerade vi oss som ett utvecklingscenter för chefs-, ledar- och teamträning med en egen kursgård som bas för verksamheten men också med ett huvudkontor i Stockholm.

Värderingarna bakom företaget

Företagets värderingar och pedagogiska förhållningssätt (som du kan ta del av på hemsidan) har växt fram och formulerats under en längre period men är också starkt präglade av utvecklingsarbetet i den jämtländska fjällvärlden där starka naturupplevelser bidrar till att skapa värden som naturlighet, inkännande och trygghet. Ambitionen med Ottsjöakademin var och är att skapa en konsultorganisation, med en humanistisk grundsyn och gemensam värdegrund, som är stabil över tid och som bidrar till att forma den goda organisationen som främjar utveckling, effektivitet och välbefinnande.

Expansion

En expansion skedde från 2001 till 2008. Under den perioden flyttade företaget till större lokaler på Kungsholmen i Stockholm. 2008 säljs den egna kursgården i Ottsjö men Ottsjöakademin har genom samarbetsavtal fortfarande kvar en viktig bas i den jämtländska pärlan Ottsjö. I Ottsjö kan vi fortfarande tillsammans med andra samarbetspartners skapa unika ledarskaps- och grupputvecklingsarrangemang i fjällmiljö. Expansionen har fortsatt och idag består företaget av en konsultgrupp med sex seniora konsulter en utbildningsrådgivare samt ett väl utvecklat konsultnätverk.

Utveckling

Vi är en spännande konsultgrupp med noggrant utvalda konsulter med olika kompetenser och erfarenheter. Det gör det möjligt för oss att komplettera varandra i olika uppdrag hos företag och organisationer. Genom vår organisatoriska konstruktion finns resurser och kunskaper som ger oss en trygghet i att inga uppdrag inom vårt kompetensområde är för omfattande. Att vi är kvar och tänker fortsätta med vårt arbete är ett tecken på att det vi gör är efterfrågat och gör nytta.