Boka kurs

Samtal för utveckling

Bokens syfte är att inspirera till bättre samtal för utveckling. Författarna sätter in det goda samtalet i ett strategiskt perspektiv genom att beskriva aspekter av organisations- grupp- och kompetensutveckling.

Dessa utgångspunkter påverkar samtalens karaktär, innehåll och genomförande. Boken har ett personligt tilltal, referenser till aktuell forskning, praktiska tips från författarnas långa organisationserfarenhet och lämnar plats för självreflexion.

Boken vänder sig till dig som är chef, projekt-/arbetsledare eller ordförande med ansvar att utveckla organisation och verksamhet. Men boken kan också läsas av dig som vill lära mer om samtalets möjligheter och svårigheter. 

Författare
Lasse Karlsson & Eva C Johansson
Pris: 255 kronor ex. moms

ISBN: 978-91-975707-7-0 

BOK Samtal for Utveckling