Boka kurs

Kartlägg ditt teams styrkor

Våra utgångspunkter

Målet för en grupputvecklingsinsats är (som vi ser det) att utveckla en organiserad enhet som kan arbeta effektivt och med hög produktivitet för att uppnå specifika mål.

En arbetsgrupp har minst tre mål: Att producera något (vara eller tjänst) som håller hög kvalité, att vara en bra arbetsmiljö för medlemmarna samt att verksamheten på långsikt är effektiv och lönsam. Det är först när dessa kriterier är uppnådda som verksamheter och organisationer blir långsiktigt hållbara.

 

Forskningsstudier har visat att långsiktig hållbarhet handlar om att skapa och utveckla

  • Engagerande mål – Att det finns ett gemensamt uppdrag och uttryckta mål för verksamheten
  • Smarta strukturer -Att det finns fungerande möten, roller och ansvarsområden, samt besluts och informationsstrukturer som gynnar verksamheten
  • Öppet samspel – Att teamets samspel är öppet och väl fungerande
  • Ständig utveckling – Att kraft läggs på utveckling av kompetens, arbetssätt, tjänster och produkter
  • Högt Engagemang -Att det finns ett högt engagemang för teamets gemensamma uppdrag 

 

Team Ouality Survey – TQS

TQS är en enkel och praktisk kartläggning som tar utgångspunkt i ovanstående fem punkter.  Den består av 35 frågor till hela teamet som besvaras på webben eller på en app. Frågorna handlar om de faktorer som teamet själv kan påverka och som påverkar teamets effektivitet, kvalitet och välbefinnande. Kartläggningen visar teamets styrkor, dess viktigaste utvecklingsområden samt hur mycket ansvar teamet och teamets medlemmar tar för sina nyckelfrågor.

 

Handlingsplan

Med stöd och inspiration från en handledare från Ottsjöakademin skapar ni en handlingsplan utifrån resultatet från kartläggningen. Vilka, exempelvis, förändrande beteenden, strukturer, rollförtydliganden, rutiner och målförtydliganden behöver genomföras för att teamet ska bli ännu bättre tillsammans. 

 

Teambook– En effektiv metod för att nå resultat 

Teamets handlingsplan översätts till uppföljningspåståenden som gör det möjligt att månadsvis mäta och följa upp gruppens utveckling. Den bygger på att gruppmedlemmarna själva tar ansvar för sin egen grupps utveckling genom att göra små, men rätt förändringar i sitt vardagsarbete. Ett tiotal frågor kring just denna grupps valda vardagsförändringar arbetas fram och ställs varje månad. Dessa mäts kontinuerligt i det digitala verktyget teambook. Alla ser resultatet och gruppen kan se vilka frågor de behöver jobba vidare med. 

 

Teambook- Ett digitalt stödsystem 

Teambook mäter kontinuerligt, följer upp, tränar och belönar teamet i deras utveckling – Läs mer om Teambook