Boka kurs

Försvarshögskolans ledarutbildningar

Försvarshögskolans ledarskapsutbildningar bygger på gedigen forskning, är kvalitetssäkrade samt välbeprövade inom näringsliv och offentlig sektor. FHS har, genom ett flertal vetenskapliga studier, kunnat påvisa att dessa utbildningar bidrar till en rad förbättringar och ökad långsiktig effektivitet i organisationer som anammar dessa modeller.

Ottsjöakademins konsulter är certifierade att som handledare genomföra följande utbildningar

 • Utveckling av grupp och ledare – UGL Läs mer »
 • Indirekt Ledarskap – IL
 • Utvecklande Ledarskap – UL
 • IL - Indirekt ledarskap

  Indirekt ledarskap är en utbildning för ledare som befinner sig på en högre organisatorisk nivå, d.v.s. där man som ledare har en eller flera organisatoriska nivåer mellan sig och medarbetarna. Utbildningen vänder sig till ledningsgrupper och högre chefer som vill bli bättre chefer för sina chefer och som vill lära sig att leda genom andra. Strategiskt ledarskap handlar mycket om att vara en förebild och hur du agerar som chef, hur du kommunicerar, vilka signaler du skickar i organisationen och hur de påverkar dina medarbetare.

  Boka nu Läs mer
 • UL - Utvecklande ledarskap

  Detta är ett ledarutvecklingsprogram som möter vår tids utmaningar och ger konkret stöd i det dagliga arbetet där varje medarbetares insats är viktig för att uppnå organisatoriskt resultat utöver det vanliga. I det stora generationsskifte som pågår i arbetslivet förespråkar forskarna även denna modell som mest lämplig för att leda 80- och 90-talisterna. Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund. Syftet med UL är att utforska och förädla det personliga ledarskapet för att därigenom utveckla de beteenden som skapar motiverade och kreativa medarbetare som tar ansvar för verksamheten.

  Boka nu Läs mer