Boka kurs

Handledning i grupp

Handledning i grupp är ett bra sätt att samlas för att diskutera och lyfta gemensamma eller individuella utmaningar och hinder. Att tillsammans söka efter interna resurser och potential och ge varandra stöd att växa i yrkesrollen och som människa. Deltagarna tar upp frågeställningar från den egna verkligheten och får möjlighet att diskutera och reflektera över dessa.

Vad vi gör
Ottsjöakademin arbetar med handledningsgrupper för chefer och även för grupper av medarbetare Konsulten handleder och coachar utifrån deltagarnas behov och mål. Var och en i gruppen är i fokus utifrån sin konkreta frågeställning. När vi arbetar med chefer har vi fokus på stöd och utveckling i chef- och ledarrollen. Insatsen innebär individuell ledarutveckling i grupp. I medarbetargruppen handlar det oftast om process handledning i yrkesrollen.

Fördelar och möjligheter
Handledningen ger möjligheter att belysa möjligheter, problem och konflikter i verksamheten, göra dem synliga och därmed redo för analys och bearbetning. Med hjälp av sakkunnig ledning får ledare och medarbetare, tillfälle att reflektera över händelser som påverkat vardagen Det är också en möjlighet att dela tankar, gemenskap och glädje med kollegor som man kanske inte träffar så ofta i det dagliga arbetet

Handledning i grupp har visat sig vara ett effektivt sätt för ledare och medarbetare att långsiktigt utvecklas i sina yrkesroller och samtidigt bidra till att verksamheten utvecklas

För vem
Chefer och ledare samt medarbetargrupper. Handledning i grupp bygger på långsiktiga och återkommande möten. med en omfattning på ca 2 timmar var tredje eller fjärde vecka.