Boka kurs

Våra kunder

Våra kunder finns inom privat näringsliv, kommuner och landstingskommunal verksamhet, statliga organisationer samt folkrörelser och intresseorganisationer.

Bland våra kunder finns såväl stora som små företag och organisationer. De befinner sig ofta i en situation som präglas av obalanser och där förändring kan vara aktuell. De både vet och vill att de måste utvecklas för att lyckas med sina respektive uppdrag.

Som konsulter är vi aldrig bättre än vår senaste referens. Vi vet att våra uppdragsgivares framgång också är vår framgång. Därför är vi stolta över av våra kunder återkommer och rekommenderar oss för nya kunder.

För oss är det viktigt att vårda den information som anförtros oss. Vi utelämnar inte personer, problembilder och resultat. Vi är diskreta och pratar inte om våra uppdrag utan att först fråga kunden. Därför har vi valt att inte ”skylta” med referenser på vår hemsida. Men för dig som vill veta mer om hur vi har lyckats i våra uppdrag så är du välkommen att kontakta oss med våra kunders tillåtelse.

Att vi är kvar och tänker fortsätta med vårt arbete är ett tecken på att det vi gör är efterfrågat och gör nytta.