Boka kurs

Konsulttjänster - skräddarsydda och företagsanpassade

Ottsjöakademin erbjuder företagsanpassade konsulttjänster med en spännvidd från individorienterade tjänster till grupp- och organisationsutvecklingsstöd. Alla är de skräddarsydda.

Våra uppdrag börjar med en dialog där dina unika behov som kund är i centrum. Tillsammans kommer vi fram till målet med uppdraget. Efter genomfört uppdrag sker en utvärdering och uppföljning av våra insatser och förslag. Detta för att skapa ytterligare lärprocesser till största möjliga nytta för kunden.

Vår ambition är att vidareutveckla den interna kompetensen och skaparkraften i organisationen. Vi ger oss inte förrän aha- upplevelser och ökad insikt också lett till de önskade förändringarna. Läs våra beskrivningar om våra insatser och fundera på hur du vill utveckla din organisation och dig själv. Vår målsättning är att hitta den kombination av stöd och insatser som mest effektivt löser dina problem och fokuserar på de mål du vill uppnå.

 • Teamutveckling

  Att skapa bättre resultat genom varandra.

  Läs mer
 • Ledningsgrupper

  Frigör kraften i din ledningsgrupp.

  Läs mer
 • Konflikthantering

  Från disharmoni till arbetsglädje.

  Läs mer
 • Individuell ledarutveckling / Chefshandledning

  Att söka mönster istället för ögonblicksbilder.

  Läs mer
 • Handledning i grupp

  Läs mer
 • Chefsgrupper

  Utbyte, inspiration, kunskaper och kontakter.

  Läs mer
 • Organisation i förändring

  Läs mer
 • Medarbetarskap och identitet

  Utveckla medarbetare & företagets identitet.

  Läs mer
 • Dialogprocesser och workshops

  Fördjupad dialog och nya mötesformer.

  Läs mer