Boka kurs

Lär känna varandra i din
ledningsgrupp/arbetsgrupp

genom – Myers- Briggs Type Indicator (MBTI) och FIRO B (Fundamental Interpersonal Relations Orientation).

Vill du och din arbetsgrupp lära känna varandra bättre för att stärka och utveckla ert samarbete och er kommunikation. Satsa en dag i gruppen på att lära känna varandra på ett annorlunda, roligt och fördjupat sätt – ni kommer inte att ångra er.

Vi är lika och olika

Att vi människor är olika är ingen nyhet. Inte heller att våra olikheter ibland gör det svårt att förstå varandra. När personer och arbetsgrupper vill fungera bättre kan det vara bra med något hjälpmedel för att bättre förstå och ta vara på varandras olikheter i syfte att skapa synergier och bli en effektivare grupp.

Ottsjöakademin erbjuder en inspirerande utvecklingsdag med hjälp av två personlighetskartläggningar Myers- briggs Type Indicator (MBTI) och FIRO B (Fundamental Interpersonal Relations Orientation)

MBTI som bygger på den schweiziske psykiatern C. G Jungs teori om psykologiska typer, är en av världens mest använda personlighetskartläggningar. Det har över 50 års forskning bakom sig och har kommit att bli ett av de ledande personlighetstesterna i Sverige. MBTI handlar om vad en människa föredrar att göra (eller olika preferenser) när det gäller:

 • Vart vi fokuserar vår energi och uppmärksamhet.
 • Hur vi tar in information.
 • Hur vi fattar beslut.
 • Hur vi föredrar att leva, planerat och organiserat eller spontant och flexibelt.

Firo B konstruerades ursprungligen av den amerikanska psykologen Will Schutz. Kartläggningen visar våra sätt att samspela med andra. Instrumentet ger kunskap om människors olika mellanmänskliga behov och hur dessa avspeglar sig i kommunikation och samarbete med andra.

Firo B visar också hur man uppfattas av andra, vad som kan orsaka konflikter, hur man kommunicerar och i vilka arbetsmiljöer man kommer bäst till sin rätt. Dynamiken i arbetsgrupper kan enkelt och pedagogiskt förklaras och utvecklas med hjälp av begreppen i FIRO B.

Skalorna i FIRO B kartlägger mellanmänskliga behov i termer av

 • Tillhörighet – Individens behov av kontakt, uppmärksamhet och anseende
 • Kontroll – Individens behov av makt, ansvar och ledning
 • Samhörighet – Individens behov av närhet värme och empati


FIRO B och MBTI kompletterar varandra på ett bra och utvecklande sätt

Utvecklingsdagen lär arbetsgruppen att:

 • Förstå sig själva och andra bättre – både styrkor och skuggsidor.
 • Bli klara över hur gruppen tillsammans vill ha det för att fungera bra på arbetsplatsen.
 • Förstå dynamiken i arbetsgruppen och hur likheter och olikheter påverkar en grupps effektivitet och utveckling.
 • Förstå betydelsen att använda olikheterna konstruktivt och utvecklande.
 • Få en effektivare kommunikation och dialog i arbetsgruppen.

Läs mer om hur du kan utveckla din ledningsgrupp med Teambook-verktyget »