Boka kurs

Medarbetarskapsutveckling
och företagsidentitet

Många konsulter kan erbjuda medarbetarskaps- och ledarskapsutveckling men få kan kombinera det med att utveckla och fastställa företagsidentiteten.

Ottsjöakademin och Drivkraften är en av dessa få aktörer som tillsammans ger stöttning och utbildning åt ledare och medarbetare samtidigt som vi hjälper er att arbeta fram er företagsidentitet och unika position på marknaden.

Det är viktigt att företaget utvecklar starka och tydliga ledare som ser sina medarbetare och låter dem växa. Men lika viktigt är att medarbetare vill växa och tar ansvar. Att ta ansvar är något frivilligt som jag gör för att jag vill bidra till helheten. I första hand funderar jag över vad jag kan göra för att förbättra varje situation och bidra till verksamhetsutvecklingen Utan medskapande medarbetare blir det svårare att nå framgång.

Det är därför viktigt att företaget/organisationen har en identitet som medarbetarna känner som sin egen och som de tror på och vill utvecklas i. Vi hjälper er lyfta både medarbetarna, ledarna och företagsidentiteten.
Bristande identitet och insikt om vilket håll företaget ska utvecklas orsakar såväl energiläckage och irritation som konflikt. Att företaget också riskerar att uppfattas som otydligt på er marknad kan innebära minskade utvecklingsmöjligheter och kundtillströmning, ge konkurrensnackdelar och i slutfasen även minskade intäkter.

Vår arbetsmodell

  • Vår arbetsmodell för att utveckla såväl identitet som ledarskap och medarbetarskap bygger på följande utgångspunkter:
  • Grundläggande tro på individens vilja och förmåga att utvecklas, ta ansvar och samarbeta.
  • Att gå från ett konsumerande till ett medskapande medarbetarskap är en förutsättning för att lyckas.
  • Ledaren är en förebild och värderingsgrunden ska synas i vardagsarbetet.
  • Det goda företaget präglas av förtroende, delaktighet och öppenhet. Det uppnås bland annat genom samtal, dialog och återkoppling. Delaktighet innebär också att medarbetarnas kunnande och erfarenhet tas tillvara och ses som en tillgång för företaget.
  • Kunskap om helheten, visionen och tydliga mål skapar identitet, engagemang och delaktighet.
  • Tydliga och klara ansvarsfördelningar och arbetsuppgifter med en fungerande balans mellan krav, förväntningar och tillgängliga resurser är viktiga utgångspunkter i utvecklingsprocessen.
  • Förståelse för att ett starkt varumärke är ett strategiskt verktyg för att nå satta mål. Låt oss träffas över en kopp kaffe så berättar vi mer om hur vi kan lyfta just er och ert företag.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för mer information.