Boka kurs

Att leda medskapande

Att leda medskapande beskriver de viktigaste förutsättningarna för att människor ska vilja, våga och kunna vara med på riktigt i en idéburen organisation.

Det bestäms inte enbart av de frågor som organisationen driver, utan av det förhållningssätt, arbetssätt och ledarskap som finns i organisationen.

Boken beskriver på ett pedagogiskt sätt hur ledaren i det dagliga arbetet kan understödja medskapande och därigenom skapa utveckling och effektivitet. Den vänder sig till både anställda och förtroendevalda ledare på̊ alla nivåer i en idéburen organisation.

Författare: Jan Svärd, 2013
Pris: 200 kronor ex. moms
ISBN: 978-91-975707-6-3

BOK Att Leda Medskapande