Boka kurs

Dialogprocesser och workshops

Dialog bygger på en process där alla har samma rätt och samma möjligheter att göra sig hörda. I dialogen finns ett intresse av att lyssna på varandras synpunkter och en vilja att komma överens och finna lösningar som är acceptabla för alla. Dialogprocesser kan formas på en mängd olika sätt.

Vi kan erbjuda en mängd olika mötes- och arbetsformer med processledning som tar organisationen/företaget från passiv tystnad till aktivt deltagande och från förhandlingsdemokrati till individuell delaktighet. Dialogen ger möjlighet till delaktighet skapar rörelse och ger möjlighet till att argument och motargument rör sig fram och tillbaka har som utgångspunkt att alla är jämställda ger möjlighet att gå från att vara konsumerande till att vara medskapande ger möjlighet att fånga upp olika lokala och centrala perspektiv i exempelvis en förändringsprocess.

Workshops

När arbetet har kört fast eller behovet av nya infallsvinklar är stort är det viktigt att skapa nya mötesplatser för att få inspiration och nya impulser. Kanske behöver vi utbyta erfarenheter och skapa gemensamma bilder eller bygga kunskap och forma praktiska modeller. Vi kommer till ditt företag under en dag och genomför en workshop/utvecklingsseminarie i syfte att skapa nya insikter, kunskaper och energi. Vi kan erbjuda följande teman/inriktningar:

Ledarskap

 • Ledarskap och etik
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Ledarskap och förändringsprocesser
 • Projekt och projektledning
 • Målstyrning av företag och organisationer

Kommunikation

 • Utvecklande samtal/Utvecklingssamtal/Lönesamtal
 • Coaching som utvecklingsverktyg
 • Presentationsteknik
 • Mötesteknik och effektiva möten

Team-/Grupputveckling

 • Att bygga starka och effektiva team
 • Mobbing och kränkande särbehandling
 • Konflikthantering
 • Visionsverkstad

Personlig utveckling

 • Att växa som vuxen
 • Stress, utbrändhet och hälsa

Intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för mer information.