Boka kurs

UGL + handledning
Individuell stöd och handledning

Vi vet av erfarenhet att ibland uppstår behovet av individuellt stöd och uppföljning efter en genomförd UGL-utbildning. För de som så önskar erbjuder vi individuellt handledningsstöd.

Genom att kombinera UGL utbildningen med handledning får du ut det mesta möjliga av UGL veckan och lägger grunden för att utveckla och förstärka ditt eget ledarskap. Vi kan erbjuda dig handledning i två olika former.

Den ena formen är en mer renodlad handledning som utgår ifrån den situation, de problembilder och de målbilder du tar med dig till handledningen. Den andra formen är mer att se som en individuell ledarutveckling som kan beskrivas som ett strukturerat mentorskap med handledning och utbildningsinslag.

Oavsett vilken form som passar dig så får du möjligheter att analysera och bearbeta UGL veckans upplevelser och vad du vill att det ska betyda för dig in din framtida chefs- och ledarroll.

Chefshandledning – att söka mönster i stället för ögonblicksbilder

Varje samtal bygger på ditt eget engagemang. Du bestämmer själv samtalets innehåll samt är tydlig med vad du förväntar dig för resultat. Handledarens främsta roll och uppgift är att lyssna och höra det du säger men också det du inte säger.

Handledarens roll är att ledsaga någon i hennes karta av verkligheten och hjälpa henne att komma ur sin egen fragmentering av verkligheten som lätt uppstår. I handledningen är det viktigt att söka mönster istället för bara ögonblicksbilder. Handledarens roll är också att uppmuntra till handling, d v s att hjälpa en person att bli klar med sin egen process.

Handledning handlar mycket om energi och inspiration i vardagen och om att sätta fokus och tydliga mål. Att hitta handlingsalternativ och framkomliga vägar i situationer som du brottas med. Vad vill du och vart vill du komma är några centrala frågor i handledning.

Att som chef och ledare anlita en handledare innebär ofta ett kraftfullt stöd i ledarskapet Genom programmet kommer du att få nya perspektiv och stöd i ditt ledarskap. 
 
Metod och form
Programmet bygger på personlig handledning. Du träffar din konsult enskilt under 1,5-2 timmar per tillfälle normalt under en period av 6 till 12 månader.

Individuell ledarutveckling

Programmet kan beskrivas som ett strukturerat mentorskap med handledning och utbildningsinslag Dess omfattning och inriktning anpassas och bestäms i samråd med deltagaren och vederbörandes chef utifrån behov, personlighet och utvecklingsnivå.
Exempel på teman kan vara olika personlighetsanalyser med återkoppling, genomgång av starka och svaga sidor i det egna ledarskapet, råd och stöd i svåra situationer och utbildning kring olika verktyg för att förstärka det egna ledarskapet. 
 
Metod och form
Programmet genomförs via ett antal halvdagsmöten med cirka en månads intervall och med hemuppgifter. Varje mötestillfälle har inslag av såväl handledning, processarbete och undervisning.

Mellan mötena ges möjlighet till coaching via telefon eller mejl. Din utvecklingsprocess kan också förankras i organisationen genom att din chef deltar i något av samtalen.

Läs mer om våra olika inriktningar och former kring handledning »

Boka UGL + handledning

Denna utbildning utformas individuellt. Fyll i formuläret nedan och skicka in till oss så kontaktar vi dig för att planera din utbildning och dina handledningsträffar.