Boka kurs

Organisation i förändring

Arbetslivet idag präglas av ständiga förändringar. Det skapar nya möjligheter men också stora utmaningar för chefer och medarbetare. För att som chef kunna hantera förändringarna så professionellt som möjligt krävs att ha kunskaper och förståelse för reaktioner i samband med förändringar. Samtidigt förväntas av dig som chef att du ska kunna motivera och engagera dina medarbetare i det dagliga arbetet för att verksamheten ska kunna fortsatta som vanligt.

För ledare
Ledarskapet i en förändring handlar mycket om kommunikation och att få med sig medarbetarna på förändringsresan. Att som ledare motivera varför förändring måste ske och känna till vilka reaktioner som kommer att uppstå hos medarbetarna är viktiga faktorer. Att leda i förändring handlar om att möta medarbetarna där de befinner sig och genom information och samtal få med sig medarbetarna på förändringsresan. Förändringar kräver ett tryggt och reflekterande ledarskap där vi kan vara ett kontinuerligt samtalsstöd för chefer/ledare på alla nivåer i företaget.

Vi erbjuder stöd till chefer som driver förändringsarbete och verktyg för ett kommunikativt och effektivt ledarskap. Förändring handlar både om det mjuka, människorna, och det hårda, arbetsprocesser, resultat mm. Utgångspunkten i förändringsarbetet är en tydlig vision och delaktighet.

För medarbetare
Ett framgångsrikt förändringsarbete bygger på tydligt ledarskap och motiverade medarbetare. Medarbetarna förhåller sig på olika sätt inför förändringar. Vissa ser dem som utmaningar och andra kan se förändringar som hotfulla och känner sig maktlösa. För att få bättre förståelse inför sina egna och andras reaktioner är det viktigt att få kunskap om olika reaktionsmönster och förhållningssätt. Att som ledare och medarbetare få tillgång till samma verktygslåda inför förändringsprocessen skapar ett förändringsklimat där alla kan medverka.

Vi erbjudare samtalsstöd och processledning i förändringsarbetet.

Ottsjöakademin hjälper dig

  • Att förstå och hantera förändringsprocessens olika faser och steg
  • Kommunikation vid förändring
  • Att analysera och förstå de viktigaste orsakerna till motstånd mot förändring
  • Att skapa riktlinjer för hur en effektiv förändringsprocess kan planeras, organiseras och genomföras
  • Att bygga kompetens inifrån som säkerställer det praktiska genomförandet av organisations-/verksamhetsförändringen.