Boka kurs

Våra UGL-handledare

Våra UGL handledare har mångåriga erfarenheter av att jobba med UGL utbildningar och andra former av grupprocesser. Ottsjöakademin jobbar också med många andra grupputvecklingsprocesser som ledningsgrupps-, arbetsgrupps- och projektgruppsutveckling.

Parallellt med detta jobbar vi med individhandledning, konflikthantering, andra ledarskapsutbildningar och organisationsutvecklingsinsatser. Vi är övertygade om att denna bredd i vår verksamhet också gagnar genomförandet av UGL och samspelet mellan oss handledare.

Hos oss är det därför viktigt att handledarna inte jobbar med för många eller för ensidigt med UGL kurser under ett år utan också jobbar med coaching i andra processammanhang med individ, grupp och konflikthantering. Handledarna vid våra UGL kurser består alltid av en kvinna och en man. Vi lägger stor vikt vid att säkerställa att varje handledarpar genom sitt samspel har förmågan att hålla samman gruppen, stötta samspelet och hantera konflikter samt att kunna se och hantera deltagarnas reaktioner och känslouttryck.

Ottsjöakademin arbetar med en konsultgrupp av mycket kompetenta och erfarna UGL handledare som anlitas i våra UGL-utbildningar men också i våra andra konsultuppdrag.

Önskar du få mer information om våra UGL-handledare, kontakta UGL- ansvarig Lasse Karlsson, på telefon 08-647 81 31, mobil 0706-84 84 14 eller lasse.karlsson@ottsjoakademin.se

Referenser

Vi lämnar gärna CV på våra handledare och referenser från tidigare kursdeltagare som har haft de handledare som ska leda kursen du är intresserad av.

Våra UGL-handledare - Ottsjöakademin

Lasse Karlsson
VD och grundare av Ottsjöakademin. Lasse är samhälls- och beteendevetare med psykoterapeututbildning (steg 1) och har under 25 år arbetat som konsult inom organisations-, ledar- och grupputveckling. Lasse har egen chefs- och ledningsgruppserfarenhet och har därutöver arbetat som högstadielärare, talskrivare och informatör. I sina konsultuppdrag arbetar han framför allt med ledningsgrupps- och arbetsgruppsutveckling, individuell ledarutveckling och chefscoaching samt konflikthantering.

Ingrid Waldenström
Har en magisterexamen med inriktning på ledarskap. Ingrid har mångårig erfarenhet som pedagog och konsult också med fokus på uterummet som arena för lärande och ledarskap. Ingrid har egen chefs- och ledarerfarenhet och jobbar främst med grupp- och ledarskapsutveckling med tonvikt på pedagogiska processer och pedagogiskt ledarskap.

Ingrid har jobbat som lärare på Södertörns högskola och har också en gedigen erfarenhet i olika ledarroller i kommuner och idéburna organisationer kring verksamhets- och kompetensutveckling.

Ingrid började arbeta som UGL handledare 2003 och är om certifierad för den uppdaterade versionen av UGL, kallat UGL 2008

Ann-Kristin Larsson
Civilekonom och samtalsterapeut med egen chefs- och ledarerfarenhet. Anki har gedigen erfarenhet som ledarskapskonsult och arbetar främst med ledar-, grupputveckling och chefshandledning.

Anki började arbeta som UGL-handledare år 2003 och har även certifierats för den uppdaterade versionen av utbildningen kallat UGL 2008. 

Andra verktyg hon använder och certifierats för är bland annat att hon är certifierad handledare för SDI (Strength Deployment Inventory) samt för GDQ (Group Development Questionnaire) av Susan Wheelan.

Anki är även diplomerad Coach enligt International Coach Federation (ICF) samt certifierad användare av personlighetstestet Understanding Personal Potential (UPP).