Boka kurs

UGL - utveckling

Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) utvecklades på 80-talet av försvarshögskolan. Idag är UGL den i särklass populäraste ledarskaps- och grupputvecklingsutbildningen i Sverige inom såväl näringsliv, offentlig sektor som i idéburna organisationer. Över 55 000 har genom denna utbildning utvecklats som medarbetare, ledare och som människor.

UGL handlar i korthet om hur en grupp utvecklas och mognar över tiden – vad som främjar respektive hämmar utvecklingen till en mogen och trygg grupp. Utbildningen handlar också om ledarskapets möjligheter och problematik relaterat till gruppens mognad samt vilken ledarskapsstil som i olika faser främjar både uppgiftens lösning och gruppens utveckling. UGL ger stora möjligheter till personlig utveckling och växande.

Du blir bättre på att:

  • Förstå dina egna behov, beteenden och påverkan på andra i en grupp
  • Förstå grupper och gruppers utveckling
  • Förstå behovet av olika ledarskapsstilar beroende på gruppens mognad och utveckling
  • Kunna ge och ta utvecklande feedback
  • Kunna kommunicera direkt och klart
  • Kunna se, förstå och hantera konflikter
  • Fungera effektivare som ledare och gruppmedlem

Pedagogik

UGL- utbildningen bygger på en upplevelsebaserad pedagogik. Vi lär av det som sker i gruppen och varvar upplevelser och problemlösning, med reflektion, feedback och teorier. Ju större öppenhet och engagemang som skapas, desto större utbyte för kursdeltagarna. Kursen skiljer sig avsevärt från ”traditionell utbildning” Handledarna fungerar mer som tränare än lärare.

Form och metod

Kursen bedrivs i internatform under fem sammanhängande dagar. Den bygger på frivilligt deltagande och kräver närvaro under hela kurstiden. Antalet deltagare är 8 till 12 personer. Du går utbildningen tillsammans med människor du aldrig mött innan vilket ger bättre förutsättningar för individuellt lärande och utveckling.

Du kommer till kursen med dina personliga förutsättningar. Du är inte bunden av gamla roller, mönster eller förutfattade meningar om dig och din roll som lätt uppstår i befintliga arbets- eller privata grupper. Personer som känner varandra och/eller har en inbördes beroendeställning till varandra ska inte gå på samma UGL-utbildning.

Kursen leds av två certifierade handledare utbildade av Försvarshögskolan och med spetskompetens och lång erfarenhet kring grupprocesser, ledarskap och beteendevetenskap. 

UGL är ingen problemlösningskurs för den enskilde. Det är viktigt att deltagaren är i balans.

Stöd- och uppföljningsinsatser efter genomförd UGL

Ottsjöakademin erbjuder dig möjligheter till stöd- och uppföljningsinsatser efter genomförd UGL-utbildning.

Boka UGL - utveckling grupp ledare

Välj det datum du är intresserad av i drop-downen och fyll i sedan i kontaktinformation samt hur många personer det gäller. Vi kontaktar dig snarast för mer information och för att göra klart din bokning.

UGL kurser 2023/2024

Hösten 2023

Vecka 45 6 - 10 november Rönneberga Stockholm
Vecka 47 20 - 24 november     Vann Hotell Brastad
Vecka 49 4 - 8 december Rönneberga Stockholm

Vinter/vår 2024

Vecka 4 22 - 26 januari Rönneberga  Stockholm
Vecka 7 12 - 16 februari    Rönneberga Stockholm
Vecka 9 26 februari - 1 mars Rönneberga Stockholm
Vecka 11 11 - 15 mars Rönneberga Stockholm
Vecka 17 22 - 26 april Rönneberga  Stockholm
Vecka 24 10 - 14 juni Rönneberga  Stockholm
Vecka 32 5 - 9 augusti Rönneberga  Stockholm

Kurskostnad 19 600 kr
Internatkostnad (kost och logi): 10 100 kr
Samtliga priser är exklusive moms.