Boka kurs

Välj inriktning och program

Ottsjöakademin erbjuder olika former av individuell ledarutveckling / handledning. Läs de korta beskrivningarna och fundera på vad som mest passar dina behov och bäst fokuserar på de mål som du vill uppnå.

Våra chefshandledningar kännetecknas av individuellt utformade program med personlig matchning av erfarna och professionella konsulter med egen chefserfarenhet. Ottsjöakademin har genom sin organisatoriska konstruktion möjlighet till stora variationer i volym samt möjlighet till att ta emot större uppdrag med kort varsel.

Basprogrammet coaching/handledning

I vårt program chefshandledning får du personligt stöd i att utveckla ditt ledarskap utifrån aktuell situation, behov och målbilder. Varje samtal bygger på ditt eget engagemang. Du bestämmer själv samtalets innehåll samt är tydlig med vad du förväntar dig för resultat. Du träffar din konsult enskilt under 1,5 till 2 timmar per tillfälle normalt under en period av 6 till 12 månader.

Konflikthandledning

Vår utgångspunkt är att chefer har ett särskilt ansvar för att hantera de konflikter som finns på arbetsplatsen. Som chef uppstår därför ibland ett behov av att diskutera och få råd eller handledning i hur en konfliktsituation bör och kan hanteras. Som konflikthandledare kan vi vara rådgivare, bollplank, handledare och fortbildare.

Stresshantering

Att uppleva negativ stress är ganska vanligt i dagens samhälle. Vi kan inte undvika stress i livet men vi kan lära oss att hantera den på ett mer konstruktivt sätt. Vi hjälper dig att förstå vad stressen gör med din kropp, vad som specifikt stressar dig och hur du med hjälp av olika verktyg kan minimera stress och hitta en fungerande balans i tillvaron.

Karriärutveckling

Vill du utvecklas i ditt nuvarande arbete eller känner att du har mer att ge och vill prova nytt? Vill du hitta din potential och lära känna dina styrkor? I tydliga steg hjälper vi dig från nulägesanalys till praktisk handling. I programmet ingår personlighetsanalyser och genomgång av deltagarens drivkrafter, starka och svaga sidor.

Dygnet

För dig som har behov att under en kort tid få stöd och hjälp med att bli klar över sin egen process och komma till ett beslut i en viktig fråga.

Kanske tycker jag att priset för mitt chefskap har blivit för högt. Att förutsättningarna för min roll gör att jag inte längre kan uppnå den önskvärda balansen mellan arbete, familj och fritid. Eller så har jag nått den punkt då jag känner att jag under en period vill ta timeout från mitt uppdrag som chef och ledare och under en tidsperiod göra något helt annat.

Dygnet genomförs under två dagar, från lunch till lunch, i en miljö som stimulerar reflektion och handling.

Individuell ledarutveckling med egen kompetensutveckling - utbildningsmoduler

För dig som behöver utveckla ditt ledarskap men har svårt att vara borta på utbildningsveckor. Programmet kan beskrivas som ett strukturerat mentorskap med handledning och utbildningsinslag Dess omfattning och inriktning anpassas och bestäms i samråd med deltagaren och vederbörandes chef utifrån behov, personlighet och utvecklingsnivå.

UGL och individuell ledarutveckling/handledning

Kombinera två av marknadens skarpaste verktyg för ledarutveckling. Utveckling, grupp och ledare (UGL) är en veckolång gruppdynamisk utbildning som ger dig kunskaper och insikter om ledarskap och grupputveckling. Den individuella handledningen ger dig möjlighet att integrera de vunna lärdomarna i din vardag

Ny som chef

Att bli chef för första gången eller på en ny arbetsplats kan kännas både roligt och omtumlande. Det innebär nya utmaningar som du behöver hantera på olika sätt. Ibland behöver vi ny kunskap, men minst lika ofta behöver vi träna praktiskt i hur vi vill hantera olika situationer. Vi lägger upp en handlingsplan utifrån dina behov.