Boka kurs

Ottsjöakademins synsätt

Med följande utgångspunkter närmar vi oss varje utbildnings- och/eller utvecklingsuppdrag.

Professionell

Med erfarenhet och yrkesskicklighet inom våra verksamhetsområden möter vi kundernas situation och behov. För oss är det viktigt att inte bli en del av organisationen. I uppdragen är det kunden som har ansvaret och skapar verksamheten, inte konsulten. Problemdefinitioner, målsättningar och förändringar måste förankras i hela organisationen för att ge önskad effekt. Vi är aldrig kvar längre än nödvändigt i ett uppdrag men vi säkerställer varaktiga resultat och att de vunna kunskaperna bevaras och utvecklas i företaget.

Naturlighet

Genom öppenhet, pålitlighet och ett aktivt lärande skapar vi en naturlig grund för klokskap och utveckling. För oss har teorierna sin plats. Med det är förändrat handlande som räknas i första hand. Det är när övningar integreras med teori och reflektion som ökad självinsikt och självkännedom uppstår.

Trygghet

Vi anser att varje människa har sin egen bild av verkligheten. Trygghet och delaktighet i utvecklingsprocessen ökar människors möjlighet och vilja att våga ompröva sina ståndpunkter med bibehållet självförtroende. För oss är det viktigt att vårda den information som anförtros oss. Vi utelämnar inte personer, problembilder och resultat. Det innebär bland annat att vi inte pratar om våra uppdrag utan att först fråga kunden.

Inkännande

För oss är verksamheten en helhet, där varje del påverkar och är beroende av de andra delarna. För att i denna komplexa helhet nå varaktiga resultat måste vi hitta och driva ”rätt frågor”. Följaktligen har vi heller inga standardlösningar utan startar våra uppdrag med ett analysarbete baserat på kundernas behov och utvecklingsmål. Vi arbetar på flera nivåer i organisationen och upptäcker på detta sätt mönster, brister, obalanser, möjligheter och ambitioner.

Lasse Karlsson

Lasse Karlsson

Grundare och konsult

Telefon: 08 - 647 81 31

Skicka e-post »

Läs mer »