Boka kurs

Chefens verktygslåda® - samtal
konflikthantering och coaching

Att förstå hur jag som chef agerar och reagerar i olika situationer är chefens allra bästa verktyg. Men därutöver finns det ett antal verktyg och tekniker som utvecklar och förfinar ditt ledarskap.

Med utbildningen ”Chefens Verktygslåda®” ger vi dig kunskaper och träning i tre av de viktigaste momenten som en chef måste kunna behärska. Att förstå hur jag kommunicerar, blir förstådd och förstår andra är en av de viktiga nycklarna i ett framgångsrikt ledarskap. Coaching är ett begrepp som lånats från idrotten. Tekniken är användbar för chefer och ledare i utveckling av individ, grupp och verksamhet.

Med en effektivare konflikthantering undviker du att konflikter stjäl både tid, resurser och energi i företaget. Kursens syfte är att utveckla din förmåga att kommunicera och genomföra utvecklande samtal. Vidare att använda coaching som en effektiv och relationsutvecklande förhållnings- och arbetssätt samt att du som chef ska kunna hantera konflikter på ett mer utvecklande sätt för berörda parter.

Målgrupp: Målgrupper är chefer och ledare på olika nivåer i företag och organisationer.

Pedagogik: Våra arbetsmetoder baseras på ett upplevelsebaserat lärande. Gruppen bildar en lärande organisation som arbetar med träning, upplevelseövningar och teori utifrån deltagarnas egna konkreta arbetssituationer. Programmet bygger på egen träning och individuell återkoppling. Under en av kursdagarna får du träna svåra samtal/svåra situationer med en professionell skådespelare.

Innehåll

Kommunikation

 • Kommunikation – vad är det?
 • Frågeteknik - Att hantera motstånd
 • Ge och ta effektiv feedback

Samtalet

 • Olika former av samtal
 • Samtalsmetoder
 • Svårt i samtal/svåra samtal

Konflikthantering

 • Vad är en konflikt
 • Konflikters orsaker
 • Att analysera och förstå konflikter
 • Att hantera konflikter/medling

Coaching

 • Vad är coaching i arbetslivet
 • En ledares coachande uppgift
 • Coaching ett lärande förhållningssätt
 • Metoder för coaching


Du kommer också få genomföra en individuell personlighets kartläggning SDI (Strength Deployment Inventory) som hjälper dig att förstå dina drivkrafter, din motivation och vilka styrkor du använder i dina relationer till andra under två olika förutsättningar: när allting går bra och när du möter motstånd och det uppstår konflikter. Det är ett kraftfullt och dynamiskt verktyg att se på mellanmänskliga relationer i syfte att bygga kommunikation, tillit, empati och effektiva relationer.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för mer information.