Boka kurs

Utvecklingssamtal
för chefer

Vi ser utvecklingssamtalet som ett strategiskt viktigt verktyg för såväl chefens, medarbetarens som verksamhetens utveckling. Utvecklingssamtalet består i huvudsak av två byggstenar dels strukturen för samtalet och dels sättet som det genomförs på.

Strukturen eller innehållet i samtalet styrs av företagets bild och vision om organisationens/verksamhetens utveckling och synen på ledarskap och medarbetarskap. En viktig utgångspunkt är naturligtvis också vad du som ledare vill uppnå med utvecklingssamtalet.

Sättet det genomförs på handlar i mångt och mycket om din förmåga som ledare att forma och hitta ett samtals- och kommunikationsklimat som gör att resultatet av samtalet lever kvar och bidrar till utveckling på arbetsplatsen.

Målgrupp: Chefer och ledare med medarbetaransvar. Max 10 deltagare. Detta för att ge deltagarna möjlighet till träning och ett aktivt deltagande.

Syfte

Att deltagarna efter genomgången kurs ska känna sig säkrare i att ta sig an uppgiften att hålla utvecklingssamtal med sina medarbetare. De kan använda samtalet som ett strategiskt verktyg hur man utvecklar individen, verksamheten och organisationen.

Innehåll

  • Vad skiljer utvecklingssamtal från andra samtal, gamla och nya synsätt.
  • Samspelet mellan utvecklingssamtal och lönesamtal.

Boka Utvecklingssamtal för chefer

Välj det datum du är intresserad av i drop-downen och fyll i sedan i kontaktinformation samt hur många personer det gäller. Vi kontaktar dig snarast för mer information och för att göra klart din bokning.

Tid: 1 dag.
Kurskostnad: 4 900 kronor per person exklusive moms.
Plats: våra egna utbildningslokaler på Södermalm i Stockholm.
Info: Kursdokumentation, kaffe, lunch och frukt ingår.