Boka kurs

Strategiska perspektiv på
samtal för utveckling

Goda samtal ger utveckling. Det bidrar till att utveckla relationer, hantera konflikter och att växa som individ och människa. Samtal och kommunikation är förutsättning för organisations-, grupp-, medarbetar- och ledarutveckling.

Bristen på god kommunikation är den enskilda faktorn som så gott som alltid hamnar i topp när arbetsplatser hamnar i problemsituationer.

Utbildningsdagens syfte är att inspirera till bättre samtal för utveckling. Vi sätter in det goda samtalet i ett strategiskt perspektiv genom att beskriva aspekter av organisations- grupp- och kompetensutveckling. Dessa utgångspunkter påverkar samtalens karaktär, innehåll och genomförande. Under en halvdag (eftermiddagen) får du träna olika typer av samtal med en professionell skådespelare. Du får träna på delar av utvecklingssamtal, lönesamtal, coachande, problemlösande och gränssättande samtal

Som kurslitteratur ingår boken skriven av Eva C Johansson och Lasse Karlsson Ottsjöakademin. Boken har ett personligt tilltal, referenser till aktuell forskning, praktiska tips från författarnas långa organisationserfarenhet och ger möjligheter till självreflexion.

Läs mer om boken här.

Målgrupp
Chefer och ledare med medarbetaransvar. Max 8 deltagare. Detta för att ge deltagarna möjlighet till träning och ett aktivt deltagande.

Innehåll

  • Strategiska perspektiv för val av samtalets planering, karaktär, innehåll, planering och genomförande
  • Olika aspekter av kompetens och lärande
  • Hur genomför du det goda samtalet som ger förutsättningar för utveckling
  • Träna olika typer av samtal med professionell skådespelare

Boka - Samtal för utveckling
Välj det datum du är intresserad av i drop-downen och fyll i sedan i kontaktinformation samt hur många personer det gäller. Vi kontaktar dig snarast för mer information och för att göra klart din bokning.

Tid: 1 dag.
Kurskostnad: 5 900 kronor per person exklusive moms.
Plats: Våra egna utbildningslokaler på Södermalm i Stockholm.
Vad ingår: Kursdokumentation, boken Samtal för utveckling, kaffe, lunch och frukt.