Boka kurs

Naturligt ledarskap, ett företags-
anpassat program i fjällmiljö

Att vara chef och ledare innebär att du behöver kunna motivera, driva och engagera andra. Du måste kunna skapa ett klimat för ett bra samarbete och kunna påverka dina medarbetare i deras yrkesroll, kompetens och motivation.

Utbildningen innehåller

  • Det formella chefskapet och det personliga ledarskapet
  • Din egen profil som chef, dina starka sidor och dina skuggsidor och hur du kan använda och träna dem för att nå framgång
  • Att leda människor - situationsanpassat ledarskap
  • Vad är utmärkande för högpresterande team
  • Hur utvecklar du, sätter samman och leder högpresterande team?
  • Feedback – ett sätt att utveckla ditt team och verksamhet
  • ”Vardagsmotivation” – hur får du människor med dig?
  • Att förstå, analysera och hantera konflikter

Hur går det till?

Utbildningen genomförs i två steg, ett fem dagars internat samt ett uppföljningssteg omfattande två dagar. Internatet består av en upplevelsebaserad processutbildning där delar av internatet är förlagd utomhus till fjäll och skog med starka naturupplevelser. Därigenom skapas djupa insikter och bestående effekter. Utbildningen är praktisk inriktad med många tillfällen till träning, reflektioner, diskussioner och teoriavsnitt.

Inför utbildningen får du arbeta med vissa förberedelser. Under mellanperioden får du arbetsuppgifter och hemläxor för att säkerställa att dina nyvunna kunskaper och insikter åstadkommer handling och effekt i olika arbetssituationer.

Utbildningen genomförs på Ottsjö Fjällgård i södra Årefjällen där vi tillsammans med andra samarbetspartners i byn har skapat unika ledarskaps- och grupputvecklingsarrangemang i fjällmiljö som skapar djupa insikter och bestående effekter.

Ottsjo Vy

Läs mer om vår kursgård Ottsjö fjällgård » 

Intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för mer information.