Boka kurs

Konflikthantering – utvecklingdag
för medarbetare och chefer

Konflikter är oavsett om vi vill eller ej en naturlig del av livet. Som ledare och medarbetare kommer du att möta situationer där du direkt eller indirekt blir involverad i en konflikt. Vad gör du? Vad kan du göra? Kan du utvinna positiv och konstruktiv energi ur en konflikt?

En del konflikter är lättare att hantera medan andra konflikter är mer komplexa och mer svårartade att jobba med. Att kunna identifiera de aktiva ingredienserna i en konflikt samt att kunna förstå hur konflikten fungerar och varför den har uppstått är en förutsättning för att på ett framgångsrikt sätt kunna arbeta med och hantera konfliktsituationen.

Målgrupp: Medarbetare och chefer som är intresserade av att förstå och lära mer om konflikter. Vi arbetar i grupper om maximalt 10 personer. Detta för att ge förutsättningar för goda lärandeprocesser med ett aktivt deltagande. Under dagen varvas teori med övningar och samtal.

Vad får jag

  • Utvecklingsdagen bygger på två teman:
  • Konfliktkunskap och konfliktdiagnos
  • Konflikthantering (ansatser för att hantera konflikter)

Ur innehållet

  • Vi ger dig kunskap, modeller och en vokabulär för att bättre kunna förstå och beskriva konflikter:
  • Med hjälp av olika modeller lär du dig att analysera och diagnostisera olika typer av konflikter.
  • Att hantera konflikter – att använda olika ansatser och konflikthanteringsstilar.
  • En introduktion kring hur vi kan bygga robusta samarbetskulturer som dels minimerar uppkomsten av konflikter dels gör det möjligt att på ett tidigt stadie identifiera och därmed lättare kunna hantera konflikter.

Boka: Konflikthantering utvecklingsdag för medarbetare och chefer

Välj det datum du är intresserad av i drop-downen och fyll i sedan i kontaktinformation samt hur många personer det gäller. Vi kontaktar dig snarast för mer information och för att göra klart din bokning.

Tid: 1 dag.
Kurskostnad: 5 900 kronor per person exklusive moms.
Plats: Våra egna utbildningslokaler på Södermalm i Stockholm.
Info: Kursdokumentation, kaffe, lunch och frukt ingår.