Boka kurs

UGL - uppföljningsdag
aktivera dina UGL-kunskaper

Vi får ofta förfrågan om uppföljning. Vi erbjuder därför våra UGL-deltagare en uppföljningsdag för att utbyta erfarenheter med andra kring vad som hänt efter UGL-veckan och samtidigt få inspiration inför din fortsatta utveckling.

Vi vill betona att den 6: dagen inte ingår i den fastställda kursplanen för UGL utan ska ses som en extra möjlighet att bearbeta de insikter som UGL-veckan gav för dem som så önskar.

Syftet med uppföljningsdagen är att följa upp, klargöra och fördjupa de insikter och lärdomar du fick under UGL-veckan. Vidare påvisar vi vägar för att ytterligare omsätta UGL veckans upplevelser och lärdomar till praktiskt arbete i den vardagliga verksamheten.

Uppföljningsdagen genomförs med deltagare från flera olika UGL-utbildningar och är inte någon återföreningsträff för respektive UGL-grupp. Det är däremot inget hinder att flera från den gemensamma UGL- veckan deltar under aktuell uppföljningsdag.

Ur innehållet:

  • Vad har hänt sedan sist? Erfarenheter och nyttan av UGL-veckan
  • Självuppfattning och försvarsstrategier.
  • Fördjupning av gruppdynamiska insikter.
  • Hur tillämpa insikter om gruppers utveckling i min arbetsgrupp på hemmaplan?
  • Reflektioner kring det egna ledarskapet/den egna rollen och framtida utveckling

Företagsinterna uppföljningar

Om flera inom ditt företag har genomgått UGL – utbildning uppstår ibland ett behov att diskutera hur upplevelserna och kunskaperna ska kunna användas i verksamheten. Vi hjälper er att designa och genomföra interna uppföljningsdagar baserade på era behov.

UGL – uppföljningsdag

Välj det datum du är intresserad av i drop-downen och fyll i sedan i kontaktinformation samt hur många personer det gäller. Vi kontaktar dig snarast för mer information och för att göra klart din bokning.

Tid: 1 dag.
Kurskostnad: 3 000 kronor per person exklusive moms.
Plats: Våra egna utbildningslokaler på Södermalm i Stockholm.
Info: Kursdokumentation, kaffe, lunch och frukt ingår.