Boka kurs

Organisationsutveckling - att träffa rätt med utvecklingsinsatser

Vi utvecklar organisationer och verksamheter genom en kombination av förstudier, analyser, konsultation, utbildning, utvecklingsverktyg och uppföljning.

Vi hjälper företag att förstå vikten av att skapa en balanserad organisation. Vi bidrar till att medarbetare och arbetsgrupper får vettiga förutsättningar för att kunna nå uppsatta mål och förväntningar utan att förtäras av stress och utmattning.

Varför organisations- och verksamhetsanalys?

Alla sunda verksamheter strävar efter att bli bättre i det de gör. För att lyckas få verksamheten att präglas av utveckling och livskraft gäller det att skapa en miljö och förutsättningar som stödjer detta. Det är viktigt att identifiera och hantera flaskhalsar och hinder som tar verksamhetens resurser i anspråk. Vi vill bidra till er framgång genom att fungera som inspiratörer, processdrivare och genomförare av åtgärder och aktiviteter.

Tillsammans med Humatek levererar vi, genom en webbaserad organisations- och verksamhetsanalys, information om tillståndet i er organisation. Fördelen är att undvika dyra och tidskrävande intervjuer och får ett snabbt och objektivt resultat. Tillsammans kan vi genomföra heltäckande nulägesanalyser i syfte att träffa rätt med utvecklingsinsatserna.

Styrkorna med verktyget är att det är väl beprövade och statistiskt säkerställda resultat med analyser, sambandsstudier och kopplingar till aktuell forskning. Verktyget är serverbaserat och ger möjlighet till omedelbar återkoppling. Det innebär i sin tur en snabb och pedagogisk återföring av resultatet på alla nivåer till berörda medarbetare, ledare och grupper när motivationen till förändringsinsatser är som störst.

Ottsjöakademin kan utifrån resultatet erbjuda konsultstöd för att stärka och bidra till att utveckla kundernas organisation och verksamhet.

Vi erbjuder

  • I samarbete med Humatek International AB kan vi erbjuda ett internetbaserat analysverktyg inom organisations- och verksamhetsutveckling.
  • Konsulttjänster för att stärka och utveckla våra kunders organisation och verksamhet.

Organisations- och verksamhetsanalys ger

  • Stöd i att analysera organisationens förmåga att nå uppsatta mål.
  • Möjlighet att identifiera och undanröja flaskhalsar och hinder för verksamhetens utveckling.
  • Utökade möjligheter att involvera alla i förbättringsarbete genom att snabbt, enkelt och pedagogiskt nå ut till samtliga i en organisation.
  • Underlag för att säkerställa ”rätt” utvecklingsinsatser för företagets behov, definierade problem och uppsatta mål.
  • En samarbetspartner vad gäller framtida utvecklingsbehov. Som partner bistår vi dig med förstudier, analys, genomförande och uppföljning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för mer information.