Boka kurs

CV - Lena Axhamre

Verksamhetsinriktning

 • Chefs- och ledarutveckling
 • Förändringsprocesser
 • Chefshandledning
 • Grupp- och individhandledning

Exempel på uppdrag

 • Utbildning och träning av chefer/ledare
 • Chefshandledning
 • Processledare vid förändringsarbete
 • Samtalsutbildningar och seminarium
 • Coachuppdrag

Yrkeserfarenhet

 • Personalchef inom både privata företag och offentliga organisationer
 • Kompetensutveckling
 • Processledare vid förändringar
 • Seminarieledare
 • Chefsomställning
 • Coach

Utbildning

 • Socionom, Socialhögskolan i Göteborg
 • Fortbildning i psykosocialt arbetssätt, St Lukas
 • Coach, Stockholms Universitet
 • Human Element
 • Handledarutbildning 30 hp, Ersta Sköndals högskola
 • Förändringens fyra rum

Certifiering

 • Myers Briggs Type Indicator MBTI