Boka kurs

Ingrid Waldenström - CV

Verksamhetsinriktning

 • Team och ledarutveckling
 • Handledning UGL –kurser
 • Föreläsningar
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Processledare
 • Utbildning av chefer, ledare och medarbetare
 • Flowlearning medveten närvaro
 • Uterummet som arena för lärande och ledarskap

Exempel på uppdrag

 • Föreläsningar
 • Handledning
 • Workshops i ledarskap
 • Utbildning i pedagogiskt ledarskap
 • UGL
 • Grupprocesskunskap
 • Projektkunskap
 • Förändringsarbete

Yrkeserfarenhet

 • Konsult
 • Högskolelärare
 • Utepedagog
 • UGL –handledare
 • Förskolelärare
 • Egen chefserfarenhet

Utbildning

 • Magisterexamen med inriktning mot ledarskap
 • Examinerad UGL-handledare, Försvarshögskolan sedan 2003
 • Utomhusdidaktik, Lärarhögskolan
 • Projektkunskap/Förändringsarbete, Försvarshögskolan
 • Barn och ungdomsvetenskap, Lärarhögskolan
 • Förskollärarexamen, Lärarhögskolan